За Аква системс

Фирма Аква Системс е с утвърдени традиции на българския пазар. Фирмата представя и използва продуктите на водещи американски и немски фирми за изграждане на:

 • Системи за свръхчисти води
 • Микро и ултрафилтрация на флуиди
 • Омекотяване и дейонизация
 • Обратна осмоза
 • UV стерилизация
 • Системи за течно хлориране

 

Фирма Аквасистемс изгражда обекти за:

 • Води за питейни нужди
 • Индустриални и битови омекотители, деминерализация
 • Подготовка на води за охладителни системи
 • Обработка на сондажни и кладенчови води за питейни нужди
 • Пречистване на води за хранителната индустрия, винопроизводството
 • Подготовка на води за фармацевтичната и козметичната индустрии (ISO 9001)
 • Обработка на води за производството на интегрални схеми
 • Нови методи за борба с котления камък: за битови нужди, кафе-машини, ледогенератори, пароструйки, бойлери, топлообменници, охладителни кули, парни котли и др.