Филтри за механично пречистване на вода (Пясъчни филтри)

Промишлени системи - Филтри за механично пречистване на вода (Пясъчни филтри)

Филтрите за механично пречистване на питейни води (пясъчни филтри), който се използват за премахването на механичните примеси (ръжда пясък), глинестите и органичните примеси, водорасли и др.

Съставени са от:

- Трициклов, автоматизиран управляващ клапан на GE Osmonics, Clack, Fleck и др.; 

- Колона от стъклопласт Wave cyber, Structoral, HST и др.;

- Различни фракции кварцов пясък (Astral и др.);

- Дренажно-разпределителна система.  

Принцип на действие:

Филтрите работят под налягане и са напълнени с инертен филтриращ материал имащ висока задържаща способност. Всички замърсявания се задържат в неговия обем и впоследствие с обратната промивка се изхвърлят в дренаж. Промивката се осъществява без използването на химически вещества, чрез разрохкване и последваща промивка на филтриращия материал с входящата вода.Процесът е автоматизиран и не изисква намесата на човек, освен ако не се използват клапани с ръчно управление.

Пясъчните филтри, който фирма Никол-Н ООД предлага конструктивно се състоят от:

- Трициклов, автоматизиран управляващ клапан на GE Osmonics или трициклов ръчен клапан (виж: компоненти на системите);

- Колона от стъклопласт Wave cyber (виж: компоненти на системите);

- Филтриращ материал - няколко вида фракции кварцов пясък. (виж: компоненти на системите);

- Дренажно-разпределителна система.

Разчети:

Разчетите на пясъчните филтри изхождат от филтриращата повърхност на филтъра, както и скоростта на филтрация, която не трябва да превишава 3,6м/ч при общински(градски) обекти, 7,2м/ч при промишлени и 12м/ч при битови обекти. При подбора на филтъра е необходимо да се има в предвид обезпечаването на необходимия дебит за обратната промивка, което обуславя качествената регенерация и нормалната работа на филтъра.
Поради  факта, че таблиците за ориентировъчен подбор на филтъра са съставени при приети определени показатели на водата, при изменение на същите е необходимо да се консултирате със специалист от фирмата по e-mail или телефона за конкретен подбор на съоръжението и оферта. За тази цел е необходимо да ни предоставите следните изходни данни:

- химически анализ на водата;

- максимално часов разход на вода в м3/ч;

- средно дневен разход на вода в м3/ч.

Условия за експлоатация:

- минимално налягане на входа на филтъра 2,5 атм;

- максимално налягане на входа на филтъра 7,0 атм;

- температура 2-52 °С;

- влажност не повече от 70%;

- непрекъснато подаване на променлив ток 220V/50Hz;

- наличие на дренажна система;

- помпеното оборудване е длъжно да обезпечи разхода на вода по-голям от необходимия за обратната промивка.

Уважаеми клиенти, при сравняване на оферти имайте предвид, че цената на филтъра е правопропорционална на количеството (литри) филтриращ материал и зависи от качеството на съставните компоненти.