Системи за обратна осмоза

Системи за обратна осмоза

Обратната осмоза представлява процес на отделяне на разтворените частици и субстанции от водата. Системата за обратна осмоза разделя входящата вода на два потока: пречистена вода (preamt) и отпадна вода. В отпадната вода остават замърсявания, които се са намирали във водата преди процеса на пречистването.

Системите с обратна осмоза AS-PN имат следните характеристики:

- Малки габаритни размери;
- Прост и изпитан метод за пречистване;
- Водни помпи с минимално ниво на шума;
- Специални мембрани за получаване на най-висока чистота на водата;
- Свръх чиста вода с най-добри органолептични и бактериологични параметри;
- Икономично управление на разхода на вода с помощта на регулиращи винтили, чрез които е възможно да се контролира силата на потока на пречистената вода и отпадъка;
- Лесно обслужване на потоците чиста и отпадна вода с помощта на вградените ротаметри;
- Възможност за добавяне на допълнителни мембранни модули.