Системи за омекотяване на вода

Системи за омекотяване

Омекотителните установки служат за намаляване съдържанието на солите на калция и магнезия от водата и предотвратяване отлагането им върху нагревателните повърхности (котлен камък) или затлачването на мембранните елементи (при ултрафилтрационните  и обратноосмотичните системи), както и намаляването им в питейната вода, за предотвратяване риска от много заболявания.

Омекотителните инсталации се състоят от:

 • автоматизиран клапан за управление (GE Osmonics, Fleck, Clack и др.);
 • колона от стъклопласт (Wave Cyber, Structoral, HST и др.);
 • филтриращ елемент –  силнокисела – катийонитна смола (съполимер на стирол дивинил бензол);
 • съд за реагента за регенерация на смолите с NaCl;
 • дренажно-разпределителна система.

 


Двуколонни омекотителни инсталации за непрекъсната работа


Двуколонните омекотителни инсталации служат за намаляване на калция и магнезия във водата, за случаите, когато производственият процес е непрекъснат и няма време за регенерация (тъй като по време на регенерацията при едноколонните системи преминава твърда вода) или за случаите, когато е необходимо гарантирано омекотяване на водата (котелни, системи за обратна осмоза и др.).

 »

принципи на действие


Процесът на омекотяване на водата е основан на базата на обмен на йоните на калция и магнезия, (определящи твърдостта на водата), с йоните на натрия(от NaCl – сол) при преминаването на водата през слой от йонообменна смола.

 »

условия за експлоатация


 • - минимално налягане на входа на филтъра 2, 5 атм;
 • - максимално налягане на входа на филтъра 7, 0 атм;
 • - температура 5-35 С;
 • - влажност не повече от 70%;
 • - непрекъснато подаване на променлив ток 220V/50Hz;
 • - наличие на дренажна система;
 • - осигуряване на необходимия разход на вода при регенерацията (различен в зависимост от типа на омекотителя).

 »

изисквания към необработената вода


 • - съдържание на желязо във водата – не повече от 0, 5мг/л;
 • - перманганатна окисляемост – не повече от 5, 0 мг О2/л;  
 • - обща твърдост   - до 20мг екв./л (56 ° H);
 • - общо солесъдържание – до 1000мг./л;
 • - цветност – не повече от 30 градуса;
 • - отсъствие на нефтопродукти, сероводород, сулфати;
 • - съдържание на свободния, активен хлор – не повече от 1мг./л.

 »

разчети на омекотителните инсталации


За да бъде разчетена коректно омекотителната инсталация е необходимо да знаем:

 »

Клапани


Като пример използваните от фирма Никол-Н клапани, производство на General Electric Osmonics са надеждни в експлоатация поради факта, че нямат триещи се части и са високотехнологични поради факта, че новите контролери дават големи възможности за настройка и контрол. 

 »

Колони от стъклопласт


Никол-Н монтира колони на Wave Cyber, използвани от GE Water & Process Technologies, които се отличават с високо качество.

 »

Контролери


Контролерите на GE Osmonics - Logix®   са с контрол по време или по обем.

 »

Контролери


Контролерите на GE Osmonics - Logix®   са с контрол по време или по обем.

 »