Клапани

Като пример използваните от фирма Никол-Н клапани, производство на General Electric Osmonics са надеждни в експлоатация поради факта, че нямат триещи се части и са високотехнологични поради факта, че новите контролери дават големи възможности за настройка и контрол. 

Клапаните се произвеждат изключително в САЩ и нямат азиатски заместители.