Аерация

Аерация

Аерация

Процесът на аерация е предназначен за отделяне на газове и други летливи компоненти. Преносът на кислород обикновено се прави с прости каскади или дифузия на въздух във водата. Но понякога за отделянето на газовете и летливите компоненти може да се наложи да се използва специализирано оборудване за осигуряване висока степен на пренос на течната маса от газообразната.

За пренос на кислорода чрез каскади водния поток се оформя на тънък слой, достатъчен за преноса на водата. Каскадната аерация може значително да понижи водния напор; проектното изискване е от 1 до 3м за осигуряване на разход 10-30 мкуб/ч.

Отстраняването на летливите вещества може да стане и чрез проветряване. Процесът на аерация за отстраняване на въздуха от водата изисква много по-голямо оборудване за осигуряване на необходимия контакт между въздуха и водата. Най-разпространената за това техника е каскадната аерация, която обикновено представлява кула в която водата може да се разлива на тънък слой и да се продухва с въздух противоположно на течението на водата. Необходимата височина на кулата и диаметърът й зависят от леталността и концентрацията на отделяните компоненти и от скоростта на потока.