Пречистване на водата- как да започнем?

Откъде да започнем? Видове анализ на водата, методи на обработка, как да подберем водните филтри?