Йонен обмен

Йонен обмен

Йонен обмен

Йоният обмен това е процес, при който се получава обмен на йоните с еднакви заряди между водата и специални смоли. Омекотяването на водата се постига с обмен на катийони. Водата се пропуска през катионна смола и йоните на калция и мангана във водата се заменят от йони на натрия. Когато йоннообменната смола се изчерпи               ( например обеднее на натрий), тя се регенерира с натриев хлорид. Процесът за намаляване алкалността на водата също може да доведе до омекотяване на водата. Водата се пропуска през слой слабокисела смола и йоните на калция и мангана се заменят с йони на водорода. Йоните на водорода реагират с йоните на карбонатите и бикарбонатите за получаване  на водороден диоксит. Твърдостта на водата по този начин се намалява без увеличаване на натрия.

Анийонният обмен може да се използва за отделяне на нитрати, които се заменят с хлориди.

Йоннообменната система обикновено се състои от два или повече слоя смола, намираща се в контейнери.

Катийонният обмен може да отдели някои тежки метали. Потенциално използването на анийонни смоли , освен нитрати могат да отстранят арсен и селен.