По- подробно за системите

Промишлени обратноосмотични системи за пречистване на води


Системи от серия RO са предназначени за  пречистване на води за питейни и стопанско-битови нужди. Могат да бъдат обработвани подземни и солени води като от тях се отстраняват всички разтворени соли, органични вещества, микроорганизми, дисперсни и колоидни вещества.
Сериятa RO включва два моделни реда от системи с мембранни елементи 4 и 8 цола:

· Сериятa RO4 - от 200(250) до 2000(2700) л/час при 15°С (25°С). 
· Сериятa RO8 - от 3000(4100) до 20000(25000) л/час при 15°С (25°С). 

· Сериятa RO8К - от 15 м3/час. до 200м3/час. при 10°С.
Всички системи от тази серия са стандартно комплектувани с високоселективни тънкослойни композитни мембранни елементи, произведени от компанията Lanxess Germany.
Системите за обратна осмоза се използват се в най-различни области, където съществува нужда от пречистена вода, като например:
- Хранително-вкусовата промишленост при производството на безалкохолни и алкохолни напитки, млечни продукти, хранителни продукти;
- Микроелектрониката за предварително намаляване на солесъдържанието на водата преди стадия на пълна дейонизация;
- Фармацевтичната промишленост при производството на лекарствени препарати;
- Медицината за пречистване на вода за хемодиализа, получаване на апирогенна вода за инекции и приготвяне на лекарствени форми;
- Топлоенергетиката за деминерализация на водата за котелни съоръжения и електростанции;
- Химическата промишленост при производството на средства от битовата химия, реактиви, бои и т.н.;
- Научната сфера за получаване на чиста обезсолена вода за лабораторни нужди и научни изследвания;
- Автомобилната промишленост за подобряване на процеса "боядисване";
- Битовото обслужване: за премахване на замърсяващите вещества в рециркулиращата вода в миещите съоръжения в предприятията за химическо чистене и обществените перални; за получаване на чиста вода за приготвяне на храни и напитки в кафенета, барове, ресторанти; за получаване на чиста вода за битови нужди в жилищни сгради, офиси, хотели, санаториуми.


Системите от серия RO представляват завършено, напълно автоматизирано решение и са способни да работят в непрекъснат режим 24 часа в денонощие. Те са комплектувани с всичко необходимо за бързо пускане в експлоатация и начало на работа.
Всяка от тях е монтирана на рама, изработена от неръждаема стомана, което значително удължава експлоатационния срок на цялата система. Всички тръбопроводи са изработени от корозионноустойчиви полимерни материали. Системите са снабдени също така с вход за реагентна промивка на цялата система и рециркулационен клапан, който служи за връщане на част от потока на концентрата на входа на помпата, понижавайки по този начин обема на изхвърляната в дренажа вода и повишавайки общия КПД на системата.
В зависимост от областта на използване системите могат да се комплектоват с ултранисконапорни обратноосмотични (модификация Low Energy (LE)). Степента на задържане на мембранните елементи по NaCl (при 25°С, средно солесъдържание 2 г/л, работно налягане15 бара и коефициент на извличане на пермеат 15%) е не по-малка от 99% (за модификациите Low Energy е не по-малка от 98%), по органическите вещества (молекулярна маса > 150) е повече от 99%.
Преди входа на системата задължително се поставят филтри, гарантиращи добра подготовка на водата, постъпваща към обратноосмотичните мембрани. Съставът и производителността на тези филтри зависят от анализа на входящата вода.