Подбор на филтрите за пречистване на вода

Как да подберем филтрите

Правилен избор на филтър за пречистване на вода

За да направите правилен подбор на филтрите за пречистване на водата е необходимо да знаете  какви видове замърсявания се налага да  отстраните. Голяма част от тях лесно се определят визуално и не се налага да имате специални познания в областта на химията.

Първият вид замърсяване, който е и най-разпространен  - това е наличието във водата на голямо количество разтворено желязо. В този случай водата отначало е прозрачна, но когато престои  или се загрее става мътна, има характерен привкус и образува ръждиви петна по съдовете и сантехниката. За решаването на този проблем се използват филтри за пречистване на водата от желязо -  обезжелезители.

Понякога във водата присъстват неразтворими механични частици: пясък, кал, ръжда и други механични примеси. За отстраняването на тези неразтворими примеси се използват механични филтри. Този тип филтри се използват и за отстраняване от водата на неразтворимото желязо – ръжда. Механичните филтри с мрежа от неръждаема стомана се използват за пречистване на водата само от пясък.

Вторият вид по разпространение замърсяване -  повишената твърдост на водата, тя се предизвиква от високата концентрация на разтворените в нея соли на калций и магнезий. Именно те са причината за появяването на така известните отлагания – котлен камък. Филтрите –омекотители  могат да Ви помогнат да отстраните от водата това повишено съдържание на твърдите соли.

Неприятната миризма и лош вкус  на водата, повишената  цветност  е свързана с повишеното съдържание в нея на органични вещества, остатъчен хлор или сероводород. За отстраняване от водата на лошия вкус и миризма се използват  филтри активен въглен.

Най-трудно определяемото замърсяване на водата са йоните на тежките метали. Присъствието им във водата може да бъде установено само чрез лабораторно изследване. За отстраняването им от водата се използват филтри - омекотители и системи за пречистване, работещи на принципа на  обратна осмоза.

И накрая за бактериологичното замърсяване. С него може да се справите с помощта на ултравиолетови стерилизатори, система за озониране или дозиращо хлориране.

Ако Вие не сте сигурни в качествата на водата във Вашия дом, би трябвало да се замислите дали не е необходимо да се обърнете към фирма специализирана в избора и монтажа на комплексна система за пречистване на водата.