Микрофилтрация

Микрофилтрация

Микрофилтрация

Микрофилтрацията – това е развитие на традиционната филтрация в субмикрометровия диапазон. Мембраните за микрофилтрация имат размер на порите 0.01-12 микрона и не разделят молекулите, но задържат колоидните и изхвърлените частици при работно налягане 1-2 бара. Микрофилтрацията е способна да отсейва частици по-големи от 0.05 микрона. Тя се използва за водопречистване заедно с  коагулация или извличане с активен въглен за отстраняване на неразтворимия органичен въглерод.

Други методи за пречистване на вода

Други методи за пречистване на водата, които могат да бъдат използвани в определени случай включват:

  • утаечно омекотяване  на водата (чрез добавяне на вар, вар и натриев карбонат или хидрооксид на натрия за утаяване на твърдост при високи стойностти на рН);
  • биологична дезинфекция за отстраняване на нитрати от повърхността на водата;
  • активиран алуминиев оксид (или други абсорбенти) за специални приложения, такива като отстраняване на флуор и арсений.