Самотечни филтри

Самотечни филтри

Самотечни филтри

Самотечните филтри обикновено се състоят от открит правоъгълен съд, съдържащ кварцов пясък (0,5-1мм), с дълбочина 0,6 – 2м. Водата преминава надолу и твърдите фракции остават в горните слоеве. Отфилтрираната вода се отлива през отвора долу на филтъра.

По принцип са еднослойни, но се използват и двуслойни и многослойни филтрации. Такива филтри съдържат различни материали със структура от груба до финна, през която минава водата. Типичен пример на двуслойна филтрация е антрацито-пясъчния филтър, състоящ се от 0,2 – метров слой 1.5 мм антрацит и 0.6мм кварцов пясък. Въглена, пясъка и гранита могат да се използват в многослойните филтри.

Самотечните филтри обикновенно се използват за отстраняването на пяна от коагулированата вода. Така също те могат да се справят с мътността ( включително абсорбирането на химически вещества) и да оксидират желязото и мангана от водата.