Гравитациони пясъчни филтри

Гравитациони пясъчни филтри

Гравитациони пясъчни филтри

Те обикновено се състоят от съд с пясък (с диаметър на песъчинките 0.12-0.3мм) с дълбочина 0.5-1.5м. Водата преминава отгоре надолу, и малките частици и микроорганизми се утаяват в основата върху повърхността на пясъка. На повърхността на филтъра се образува особен биологичен слой, който може ефективно да отстранява микроорганизми. Горните няколко сантиметра от пясъка съдържат напластен филтрат и периодично се заменя с нов. Гравитационните пясъчни филтри имат сравнително ниска скорост на филтрация 0.1-0.3 кубм/ч.

Тези филтри са подходящи само за вода с ниска мътност или вода която вече е минала през предфилтрация. Те се използват за отстраняване на водорасли и микроорганизми, включително протоза и органика, някои пестициди и амоняк.