Система за обратна осмоза

Обратна осмоза

Обратна осмоза

Системата за обратна осмоза получава на изхода поток с подготвена (питейна) вода и относително концентриран отработен поток. Типичното работно налягане е 10-50 бара, в зависимост от приложението. Обратната осмоза отклонява моновалентни йони и органичните молекули с молекулно тегло повече от 50 (размер на порите на мембраната по-малки от 0.002мм). Най-разпространеното приложение на обратната осмоза – обезсоляване на солената и морската вода.