Химическа коагулация

Химическа коагулация

Химическа коагулация

Химическата водоподготовка основаваща се  на коагулацията е най-разпространеният метод за пречистване на повърхностни води и почти винаги се базира на следните етапи на обработка.

Химическите коагуланти обикновено са соли на алуминий или желязо, които се дозират във водата, за да образуват неразтворими съединения - хидроокиси на метали. Типични дози на коагуланта – 2-5мг/л за алуминий или 4-10мг/л за желязо. Ефективността на коагулацията зависи от качествата на суровота вода, коагуланта и pH.