Ултрафилтрация

Нисконапорни процеси

Нисконапорни процеси
Ултрафилтрация

Ултрафилтрацията в основата си прилича на обратната осмоза, но мембраната има много голям размер на порите (0.002-0.03) микрона и работи с по-ниско налягане.

Ултрафилтрационната мембрана задържа органичните молекули с молекулно тегло повече от 800 и обикновено работи при налягане по-малко от 5 бара.