какво са те всъщност ?

Високо напорни процеси

Високо напорни процеси

Ако два разтвора се разделят от полупропусклива мембрана (например мембрана позволяваща преминаването само на разтворителя, но не пропуска разтворените в него вещества) разтворителят по естествен път ще премине от нискоконцентрирания разтвор във висококонцентрирания. Това явление е известно като осмоза. Възможно е, обаче, разтворителя принудително да се придвижи в обратна посока, от по-високата към по-ниската концентрация. Това става с увеличаване на налягането във висококонцентрирания разтвор. Необходимата разлика в налягането е известна като осмотично налягане, а процесът е известен като обратна осмоза.