Озониране

Озониране

Озониране

Озон – това е мощен окислител и има голямо  приложение във водоподготовката, включително окисляване на органиката. Озонът може да се използва като основно дезинфекциращо средство. Газообразният озон се получава чрез продухване на сух въздух или кислород през силно електричиско поле. Получава се обогатен с озон въздух, който се пропуска непосредствено през водата от микро дюзи в основата на контактните контейнери. Контактните контейнери обикновено са с дълбочина 5м и времето за обработка е 10-20 мин.

Ефективността на озонирането зависи от достигането на необходимата концентрация за даден контактен период. За окисляването на органични вещества, такива като някои окисляеми пестициди, обикновенно се използва концентрация 0,5мг/л с контактен период 20 мин. За непречистена вода са необходими големи дози, тъй като озонът се изразходва и за органиката от природнен произход.

Озонът реагира с природната органика, увеличава нейната способност към биологично разлагане, измерващо се като асимилация на органичния въглерод. За предотвратяване размножаването на бактерийте във водопровода, озонирането се съвместява с по-нататъшно пречистване, такова като филтрация или гранулиран активен въглен за отстраняване на органиката и последващо хлориране, тъй като озона не притежава продължително обеззаразяващо действие. Озонът е ефективен за разграждането на широк спектър пестициди и други органични вещества.