Нанофилтрация

Нанофилтрация и мембрани

Нанофилтрация

Нанофилтрацията използва мембрани със свойства между обратноосмотичните и ултрафилтрационните. Размера на порите в пълнителя е само 0.001-0.01 микрона. Нанофилтрационните мембрани позволяват преминаването на моновалентни йони, такива като натрий или калий, но не пропускат органични молеки с молекулно тегло повече от 200. Работното налягане е около 5 бара. Нанофилтрацията може да бъде ефективна за отделяне на цвета от органичните примеси.