Процеси и приложения

Мембранен процес

Мембранен процес

Най-значимият мембранен процес във водопречистването е процеса обратна осмоза. Освен него обче значими са и: ултрафилтрацията, микрофилтрацията и нанофилтрацията. Тези процеси традиционно са ориентирани за получаване на вода за производствени нужди. Използват се във Фармацията и все по-често намират приложение в получаването на чиста питейна вода.