Други методи за дезинфекция

методи за дезинфекция

Останалите методи за дезинфекция са използването на хлорен диоксит и ултравиолетово излъчване.

Хлорамините (монохлорамин, дихлорамин и трихлорамин) се получават при реакция на разтворения хлор и амоняка. Монохлораминът е единствения пригоден за дезинфекция хлорамин. Монохлораминът е по-малко ефективен от хлора, но е устойчив, поради което е предпочитан като вторично средство за поддържка стабилността на водата във водопроводната мрежа.

Въпреки че в миналото  хлордиокситът не е бил широко разпространен за дезинфекция на водата, той се използва в последно време във връзка с опасенията от получаването на трихолорметани при обработката с хлор на водата.

Използването на ултравиолетово излъчване за получаване на питейна вода, обикновено е ограничено от малките възможности по отношение на количеството пречистена вода. Ултравиолетовото излъчване се извършва от живачни лампи с дължина на вълната от 180 до 320 нм. Може да се използва за унищожаване на бактерии, вируси, гъбички и водорасли. Мътността на водата може да възпрепятства ултравиолетовата дезинфекция. Ултравиолетовото излъчване може да действа и като силен катализатор при окисни реакции, когато се използва съвместно с озон.

Трябва да се отбележи, че обработката на водата с дезифектанти не е толкова безобиден процес, в процеса на обработка могат да се получат канцерогени, образуването на които е строго ограничено.