изисквания към необработената вода

  • - съдържание на желязо във водата – не повече от 0,5мг/л;
  • - перманганатна окисляемост – не повече от 5,0 мг О2/л; 
  • - обща твърдост  - до 20мг екв./л (56 ° H);
  • - общо солесъдържание – до 1000мг./л;
  • - цветност – не повече от 30 градуса;
  • - отсъствие на нефтопродукти, сероводород, сулфати;
  • - съдържание на свободния, активен хлор – не повече от 1мг./л.