Контролери

Контролерите на GE Osmonics - Logix® са с контрол по време или по обем.

Контролерите по обем работят в комплект с дебитомери ,поради което инсталацията с контрол по дебит е по-скъпа. 

Наличието на дебитомер позволява регенерацията да се осъществява по количество на преминала вода, при дадената твърдост, и количество смола в системата.

В случай, че имате конкретни въпроси относно подбора на инсталациите за омекотяване на вода, Ви молим да направите запитване на е-mail или на телефоните на фирмата, като упоменете изискванията за подбора на инсталацията. 

Моля, оптимизирайте дебитите на необходимата омекотена вода, защото цената на инсталацията е правопропорционална на количеството вода и твърдостта ú. При определяне максимално часовия  разход не изхождайте от възможностите на помпената инсталация, а от нуждите Ви за омекотена вода.