принципи на действие

Процесът на омекотяване на водата е основан на базата на обмен на йоните на калция и магнезия, (определящи твърдостта на водата), с йоните на натрия(от NaCl – сол) при преминаването на водата през слой от йонообменна смола.

Регенерацията на смолата се извършва чрез промиването ú с разтвор на NaCl (20%) в автоматичен режим. За приготвянето на разтвора се препоръчва използването на таблетирана сол или сол за хранително-вкусовата промишленост, несъдържаща йод. 

При обслужването на омекотителната установка е задължително да бъде контролирано наличието на достатъчно количество сол в съда  за приготвянето на разтвора за регенерация .

Омекотителните инсталации, който фирма Никол-Н ООД предлага конструктивно се състоят от:

- клапан за управление (GE Osmonics). Виж „Компоненти на системите”;

- колона от стъклопласт (Wave cyber). Виж „Компоненти на системите”;

- филтриращ елемент – силнокисела – катийонитна смола (съполимер на стирол дивинил бензол) в натриева форма на Purolite или DOW Chemicals. (виж „Компоненти на системите”);

- дренажно-разпределителна система;

- съд за приготвяне на реагентния разтвор за регенерация (NaCl).

Омекотителните инсталации, в зависимост от необходимата производителност (м3/ч.) и непрекъсваемостта на процеса биват:

- Едноколонни с клапани тип Autotrol, Performa  или Magnum с контрол по време или  по обем преминала вода и контролери 440, 940, 942, 960, 962, а след 2004г., тип 740, 760, 742, 762;

- Двуколонни за непрекъсната работа  с клапани тип Autotrol - Readysoft, Performa Twin и Magnum Twin;

- Многоколонни (триплекс и др.) с клапани Magnum, Aquamatic и Стейджери,  контролери инжектори.