условия за експлоатация

  • - минимално налягане на входа на филтъра 2,5 атм;
  • - максимално налягане на входа на филтъра 7,0 атм;
  • - температура 5-35 С;
  • - влажност не повече от 70%;
  • - непрекъснато подаване на променлив ток 220V/50Hz;
  • - наличие на дренажна система;
  • - осигуряване на необходимия разход на вода при регенерацията (различен в зависимост от типа на омекотителя).