Автоматични управляващи клапани и контролери Autotrol, Performa, Magnum

Компоненти на системите - Автоматични управляващи клапани и контролери Autotrol,Performa,Magnum

Управляващите клапани Magnum са принципиално нов тип клапани за управление на потоци от течности, които установяват нови стандарти в производителността, надеждността и удобството при експлоатация. Това са универсални клапани, които могат да бъдат използвани както за филтри, така и за омекотители.


Разнообразието от тръбни съединения осигурява лесно съединение с всичките 1,5 или 2 цолови системи. Клапаните Magnum Cv и Magnum IT могат да бъдат доставени с адаптери за странично присъединяване.

Модел

Присъединителни
размери
вход/изход

Работен поток при
D Р 15 psi

Работен поток при
D Р 25 psi

Скорост на обратната промивка
при D Р 15psi

Скорост на обратната промивка
при D Р 25psi

гал/мин

м3/ч

гал/мин

м3/ч

гал/мин

м3/ч

гал/мин

м3/ч

Magnum Cv

1,5 цола

76

17,3

98

22,2

69

15,7

89

20,2

Magnum IT

2,0 цола

76

17,3

98

22,2

69

15,7

89

20,2


Универсални адаптери позволяват използването на контролерите от серия Cv в различни области на промишлеността навсякъде по света. Възможни за реализация са електронен, механичен или импулсен контрол, чрез използването на следните контролери: 742 с управление по време, 762 с отчитане на обем преминала през системата вода или 764 с управление по разход за системите Twin Alternating, Parallel или Triple.

Възможността за различни видове управление прави Magnum Cv или IT едни от най-универсалните клапани за средни и големи промишлени инсталации. Електронният модел 764 е специално проектиран за използване не само в единични, но и в многокорпусни инсталации. Контролерът лесно се програмира в съответствие с конкретната задача, като настройките се запазват в енергонезависима памет.

Летият корпус от здравия, но лек материал Noryl* съществено облекчава монтажа и обслужването моделите Magnum. Пълнопроходните сечения на всички основни вътрешни линии (канали) в клапаните позволяват да се достигнат високи работни скорости и скорости на обратната промивка, както при омекотяване, така и при филтрацията. Клапаните могат да бъдат доставяни с конфигурации с прав или обратен поток. Всички управляващи линии са разположени вътре в корпусa на клапана, като по този начин се изключва необходимостта от включването на допълнителни управляващи тръбопроводи и възможност от изтичане на течност. Мрежов филтър предпазва портовете и разпределящите линии вътре в клапана от механични примеси. Байпас за твърда вода може да бъде монтиран в завода или добавен по-късно след неголяма модернизация.

Отличните скорости на потока и хидравлични характеристики на Magnum се осигуряват от уникалните диафрагмени клапани, многоходовото изпълнение на управляващия клапан и пълнопроходните характеристики.

За облекчаване на избора на всички необходими компоненти за колони с диаметри от 14 до 36 цола са разработени съответни контролери. Знаейки размера на колоната, вие знаете какъв контролер за обратна промивки да използвате.

Автоматични управляващи клапани Autotrol®

Автоматичните управляващи клапани Autotrol® са продукти на компанията Pentair (GE Osmonics USA). Комплектоват се с контролери Logix, които до момента са ненадминати по простота на използване, надеждност и икономичност. 
Управляващи клапани Autotrol от сериите 255 и Performa (263, 268) реализират трициклов (263) и петциклов (255, 268) режими на работа. С помощта на бутони, разположени на лицевия панел на контролера, може да се настрои работата на системата в зависимост от разхода на вода, степента на нейната замърсеност и реалните условия на експлоатация.

Системите Autotrol ReadySoft с модификации Alternating и HighFlow са разработени за двукорпусни инсталации с непрекъснато действие. Притежават висока ефективност и са удобни за използване в различни области на промишлеността. Наличието на микропроцесор и водомер позволява на системата да контролира обема на водата, преминал през всеки филтър, и да регенерира всеки от тях в подходящото време, осигурявайки по този начин непрекъснато подаване на обработена вода. Лекотата при работа със системите Autotrol ReadySoft се определя от надеждността и простотата на клапаните от серията Autotrol 255 в съчетание със здравата конструкция от материала Noryl.

Клапаните за омекотители/филтри от серия 180 са 1,5 цолови. Изработени са от месинг. Предвидени са за използване в едно-, дву- и трикорпусни инсталации. Клапаните притежават следните подобрени експлоатационни характеристики: 
Ø единствената движеща се част във водния поток -разпределящият плунжер е добре уплътнен, което изключва възможността от изтичане на необработена вода;
Ø точнофиксираното положение на съгласуващия ексцентрик осигурява синхронизация на клапана и плунжера при запазване на калибровката; 
Ø плунжерът, задвижван от мощен двигател, се премества бавно, за да се изключи възможността от хидравличен удар;
Ø многофункционалният многожилен конектор дава възможност за присъединяване на допълнително електрическо оборудване. 

Клапани за омекотители/филтри от серия 182 са увеличена, двуцолова версия на клапаните от серия180. Месинговият 182 клапан притежава някои експлоатационни предимства пред клапаните от серия180. Задвижваният от двигател плунжер не зависи от налягането на водата и практически се изключва възможността от хидравличен удар. По положението на плунжера е лесно да се определи на какъв етап на регенерация се намира системата. Както инжекторът, така и контролерът на обратната промивка са лесно достъпни за обслужване. Възможна е комплектация с адаптери с покритие от PTFE с резби 2- и 2,5 цола по стандартите NPT и BSPT.

 

Модел

Съединения вход/изход

Работен поток при
D Р 15 psi

Работен поток при
D Р 25 psi

Скорост на обратната промивки
при D Р 15 psi

Скорост на обратната промивки
при D Р 25 psi

гал/мин

м3/ч

гал/мин

м3/ч

гал/мин

м3/ч

гал/мин

м3/ч

гал/мин

м3/ч

180

1,5 цола горно или странично

50,0

11,4

64,5

14,5

37,2

8,4

48,0

10,9

182

2,0 цола странично

141,4

32,1

182,5

41,4

73,6

16,7

95,0

21,6

172

2,0 цола странично

129,7

29,4

167,5

38,0

36,8

8,4

47,5

10,8

За клапаните от серии 180 и 182 е възможна доставка със следващите контролери: 6- или 7- дневен таймер, 480QC цифров контролер или 962 електронен контролер (управление по разход)


В зависимост от използвания контролер, клапаните могат да бъдат разделени на два типа: контролиращи регенерацията по време (контролери 740, 742) и контролиращи регенерацията по разход (контролери 760, 762, 764).