Диафрагмени клапани и контролери Aquamatic

Компоненти на системите - Диафрагмени клапани и контролери Aquamatic

Серията AquaMatic на GE Osmonicsвключва клапани, разпределителни устройства и контролери за автоматизация на управлението на потоци от течности в различни битови и промишлени установки. Изделията от серията се отличават с висока надеждност, лесно обслужване, ниски експлоатационни разходи.

Доказали са своята ефективност в многочислени области на използване, като навсякъде осигуряват продължителна и безотказна работа при извънредно ниска себестойност на процеса:
- Филтрация на води: обезжелезяване, механическа филтрация, омекотяване, деминерализация и др.;
- Централизирани оросителни системи;
- Пескоструйно оборудване;
- Установки за автомивки;
- Поплавкови клапани за градирни;
- Оборудване за обществени перални;
- Транспортьори за насипни материали;
- Конвейери;
- Опреснителни системи;
- Металообработващи машини (фрези, стругове);
- Оборудване за формовка на пластмаси;
- Системи за отвеждане на утайки.
Диафрагмените клапани AquaMatic се характеризират с високи скорости на потоците при ниски загуби на налягане. Произвеждат се в широк диапазон от размери от ¾ цола до 6 цола. Изработват се от метал или композитни материали. 
С всеки клапан AquaMatic се използват широк спектър от допълнителни изделия, такива като разпределителни устройства и контролери, които автоматично управляват работата на клапаните в технологичния процес. Проектирани са като напълно комплектована система, което гарантира ефективността на тяхната работа.
Серия К52.
Диафрагмените клапани AquaMatic от серия К52 имат "Y" - образна конструкция, което осигурява проверени от времето предимства. Произвеждат се за тръби с размери от ½ до 3 цола. Корпусът и капакът са изработени от армирана пластика Noryl, а изпълнителният механизъм на диафрагмата е направен от дълготрайните материали Buna N или Viton. Възможна е доставка на клапани с различни присъединителни накрайници в съответствие с конструкцията на системата на потребителя. Освен това, като допълнение нормално отворените и нормално затворените клапани AquaMatic от серия К 52 могат да включват спомагателна пружина за облекчаване на отварянето и затварянето на клапана, регулируем ограничител на потока, индикатор на позицията на клапана, уплътнения от Viton или бутил.

Размер 
на тръбата,
цолове

Размер 
на тръбата,
мм

Модел 
на клапана

Cv (1)

Cv (2)

½

15

K520

4.0

3.5

1

25

K521

15.0

13.0

1-1/2-2

40-50

K524

38.0

32.8

2-1/2-3

65-80

K526

100.0

86.5

 Серия К53

Диафрагмените клапани AquaMatic от серия К53 са разработени за управление на потоци на повечето от течностите, включително дейонизирана вода, солни разтвори, киселини, основи. Надеждността на конструкцията се осигурява от здрави корозионноустойчиви компоненти, изработени от материала Noryl. "Y" - образната конструкция позволява да се пропускат големи потоци при ниско хидравлично съпротивление на клапана. Разделението на камерите на работната и управляващата течности осигурява надеждно и херметично преграждане на потока без помощта на пружина. Капакът се сваля лесно за техническо обслужване на клапана. Конструкцията на присъединителните накрайници осигурява лек монтаж чрез залепване.

 Размер 
на тръбата,
цолове

Размер
на тръбата,
мм, DN

Модел 
на клапана

Cv (1)

Cv (2)

1

25

K531

18.0

15.6

1-1/2

40

K534

48.0

41.5

2

50

K535

84.0

73.5

3

80

K537

200.0

173.0

(1) поток в галони за минута при 60°F и спад на налягането 1 psi
(2) поток в кубически метри за час при 15,5°С и спад на налягането 1 бар (атм)
Noryl ® - регистрирана търговска марка от GE Plastics.
Viton ® - регистрирана търговска марка от DuPont.
Серия V42
Чугунените клапани AquaMatic серия V42 са разработени за управление на потоци от вода и въздух. Изолираната управляваща камера защитава диафрагмата от течностите и удължава експлоатационния й срок. Армираните диафрагми, изработени от материалите Buna N или Viton притежават оптимална форма и имат минимални напрежения. Това осигурява бързодействие и увеличава експлоатационния срок на продукцията. Клапаните са много удобни при експлоатация. Изработват се както нормално отворена, така и нормално затворена модификации, Притежават множество допълнителни приспособления, такива като: спомагателна пружина за облекчено отваряне и затваряне на клапана, регулируем ограничител на потока, индикатор за позицията на клапана, високотемпературни уплътнения от EPDM или Viton.

Размер 
на тръбите,
цолове

Присъединителни накрайници

Модел 
на клапана

Cv(1)

Cv(2)

¾

NPT, BSP, JIS

V42B

11.5

10.0

1

NPT, BSP, JIS

V42C

13.0

11.2

1-1/4

NPT, BSP, JIS

V42D

26.5

22.9

1-1/2

NPT, BSP, JIS

V42E

32.5

28.1

2

NPT, BSP, JIS

V42F

56.0

48.4

2

NPT, BSP, JIS

V42G

68.0

58.8

2-1/2

NPT, BSP, JIS

V42H

84.0

72.7

3

NPT, BSP, JIS

V42J

135.0

117.0

3

Фланцеви

V42J

135.0

117.0

4

Фланцеви

V42K

275.0

238.0

6

Фланцеви

V42L

680.0

588.0

Серия V82.
Месинговите диафрагмени клапани AquaMatic от серия К82 имат аналогичен с клапаните от серия V42 принцип на действие. Корпусът и капакът са изработени от месинг. Клапаните са проектирани да издържат налягане до 17 бара.

Размер на тръбите,
цолове

Присъединителни накрайници

Модел на клапана

Cv(1)

Cv(2)

¾

NPT, BSP, JIS

V82B

11.5

10.0

1

NPT, BSP, JIS

V82C

13.0

11.2

1-1/4

NPT, BSP, JIS

V82D

26.5

22.9

1-1/2

NPT, BSP, JIS

V82E

32.5

28.1

2

NPT, BSP, JIS

V82G

68.0

58.8

2-1/2

NPT, BSP, JIS

V82H

84.0

72.7

3

NPT, BSP, JIS

V82J

135.0

117.0

Стейджерите AquaMatic са многоходови управляващи клапани (разпределителни устройства) с въртящ се механизъм за управление на използваните в системата различни диафрагмени клапани, с помощта на потоци от течности (или газове). Вътрешните конструктивни елементи на разпределителното устройство са изработени от дълготраен некорозиращ самосмазващ се материал, което осигурява продължителна работа без техническо обслужване.

 

 Модел 
на стейджера

Материал на корпуса

Количество портове

Област на приложение

48

Месинг

6

Филтри и омекотители

51

Месинг

8

Комплексни омекотителни системи, последователни системи от филтри

58

ПВХ

16

Системи с непрекъснато действие (TWIN), дейонизация и последователни системи от филтри

59

Месинг

16

 

96

Месинг

8

Системи с високо налягане (до 17 бар)

 

Електронните контролери AquaMatic представляват съчетание на стейджера AquaMatic с електронния контролер Autotrol от серия 962, поместени в пластиков корпус NEMA. Електронният контролер от серия 962, включващ микропроцесор и разходомер за проследяване на количеството използвана вода, осигурява обработка на водата с регенерация по разход.
Приложение:

 

Контролер

Модел

Описание

Контролери за еднокорпусни установки
Обикновени филтри и омекотители
По-сложни филтри и омекотители

Е 948*

962 контролер с 6ходов 48 стейджер

Е 951*

962 контролер с 8 ходов 51 стейджер

 

Контролери за многокорпусни установки
Посменно работещи (Twin Alternating) филтри и омекотители с таймер-изключвател на реагентната линия

E 958-TB

962 контролер с 16 ходов 58-TB стейджер

Посменно работещи омекотители (Twin Alternating)

E 958-TB

962 контролер с 16 ходов 58-TA стейджер

Последователни системи от филтри (само обратна промивка)

E 948

962 контролер с 6ходов 48 стейджер

2 модула последователно съединени филтри (обратна и права промивка)

E 951

962 контролер с 8 ходов 51 стейджер

3 или 4 модула последователно съединени филтри

E 958

962 контролер с 16 ходов 58 стейджер

*Дву- и три- корпусните паралелни системи могат да се управляват от отделни контролери с възможност за блокиране на регенерацията. 
Електромеханичните контролери представляват съчетание на стейджера AquaMatic и надеждния таймер Autotrol, поместени в пластиков корпус NEMA. Стейджерите се управляват от таймера или импулсен контролер. Продължителността на циклите се настройва леко, което позволява да се удовлетворят изискванията на конкретното задание.

Базов модел

Инициали-зация

Системи 
от филтри / омекотители

Многокорпусни системи

Системи 
с високо налягане

А100

Таймер

А148, А151

А158

А196

А200

Импулс

А248, А251

А258

А296

Инжекторите от ПВХ AquaMatic от серия 540 имат присъединителни размери от ½ до 3 цола с вътрешна NPT резба или вдлъбнатина за залепване за тръби с цолов (американски) стандарт. Конструирани са така, че да засмукват две части от регенериращия разтвор с три части вода. 
Особени случаи на използване – засмукване на солни разтвори, киселини, основи.

 Размер на тръбите, цолове

Модел

½

 

¾

540

1

541

1-1/2

542

2

544