UV Стерелизатори

UV Стерилизатори

UV стерилизаторите за водата Sterilight използват енергията от ултравиолетовото излъчване за унищожаване на микробиологични замърсявания. Този метод намира приложение в бита, лаборатории, ресторанти, болници, промишлени предприятия, хотели.


Sterilight неутрализира всички известни болестотворни микроорганизми с голям резерв на сигурност. Стомашно- чревни вируси,вирусна дезинтерия, холера и коремен тиф, вирусен хепатит и грип, салмонела, цисти Giardia lamblia и Cryptosporidium, всички те загиват при доза на облъчване не по – малка от 10 мДж/см2. В същото време, лампите Sterilight осигуряват доза на облъчване не по- малка от 30 мДж/см2.