Филтри за отнемане на желязо и манган без реагенти

Системи за отнемане на желязо и манган - Филтри за отнемане на желязо и манган без реагенти

Филтри за отнемане на желязо и манган без реагенти.

Безреагентните филтри за отнемане на желязо и манган са съставени от:

-          Трициклов, автоматизиран управляващ клапан на GE Osmonics, Clack, Fleck и др.;

-          Колона от стъклопласт Wave cyber, Structoral, HST и др.;

-          Филтриращ материал (Birm, Quantium, Dmi-65 и др.);

дренажно-разпределителна система.

Принцип на действие:

Филтрите под налягане със зърнист филтриращ материал, служещ за катализатор на реакцията на окисляване, при която разтвореното във водата желязо и манган преминават в неразтворима форма и образуват утайка. Утайката се задържа в слоя филтриращ материал и в последствие се изхвърля в дренаж при обратната промивка в процеса на регенерация.

Промивката се осъществява без използването на химически реагенти чрез разрохкване и последваща промивка на филтриращия материал с входящата вода.

При висока замърсеност на входящата вода, обезжелезяване на минерална вода и др., е необходимо  промивката да се извършва с пречистена вода.

Преди постъпването в безреагентните филтри на входящата вода, в повечето случаи, е необходимо предварително тя да бъде обработена за първоначалното окисляване на желязото и мангана с:

-          дозиране на натриев хипохлорид;

-          аерация с въздух;

-          озониране.

Фирма Никол-Н предлага безреагентни филтри за отнемане на желязо и манган, които се състоят от:

-          Трициклов, автоматизиран управляващ клапан на GE Osmonics (виж: компоненти на системите);

-          Колона от стъклопласт Wave cyber (виж: компоненти на системите);

-          Филтриращи материали.

Вариант I – Birm.

Вариант II - Quantum DMi-65.

-          Дренажно-разпределителна система

Birm – алуминосиликат, покрит с оксиди на желязото и мангана. Плътност на средата; 2,0 г/см3; насипно тегло: 0,8 кг/л; препоръчителна скорост на разрохкване: 30-35 м/час.

Принцип на действие:

Birm е катализатор, ускоряващ процесите на окисление на двувалентното желязо и манган с разтворения във водата кислород.

Премахва:

-          общо желязо (до 3 мг/л);

-          манган (при величина на pH 8 – 8,5).

Условия на работа:

-          pH на водата не по-малко от 6,8;

-          съдържание на свободен кислород  - с 15% повече от съдържанието на желязото;

-          съдържанието на HCO3 – аниони да е два пъти повече от сумата (SO4-2 + Cl-);

-          окисляемостта да е по-малка от 4мг/л;

-          отсъствие на сероводород и нефтопродукти във водата.

Quantum DMi-65 – филтриращ материал (пясък с каталитически свойства) предназначен за премахване на съединенията на желязото и мангана от водата без да е необходима регенерация с разтвор на калиев перманганат.

DMi – 65 позволява ефективно да се понижи съдържанието на желязо до 0,005мг/л и манган до 0,001мг/л.

Принципът на действие на DMi – 65 се базира на окислението на разтворените във водата желязо и манган и утаяването на окисите в обема на материала. Необходимо е непрекъснато дозиране на натриев хипохлорид за нормалното протичане на процеса.

 Условия за експлоатация:

-          минимално налягане на входа на филтъра – 2,5 bar (в зависимост от големината на колоната);

-          максимално налягане на входа на филтъра – 7bar;

-          температура – 5 - 35°C;

-          влажност – не повече от 70%;

-          наличие на дренажна канализация;

-          помпеното оборудване е длъжно да обезпечи необходимия разход на вода за промивката.

Подбор за оборудването:

Тъй като таблицата за подбор на оборудването е съставена при приети определени параметри на водата, за коректният подбор е необходимо да се направят по-точни разчети, Ви молим да ни предоставите по e-mail или по телефона следните данни:

-          пълен химичен анализ на водата;

-          максимално часов разход на вода – м3/ч;

-          средно дневен разход на вода – м3/ден;

-          налягане на водата – bar.

Уважаеми клиенти, при сравняване на оферти имайте предвид, че цената на филтъра е правопропорционална на количеството (литри) филтриращ материал и зависи от качеството на съставните компоненти.