Системи за отнемане на желязо и манган

Промишлени системи - Системи за отнемане на желязо и манган

Филтрите за отнемане на желязо и манган се делят на две основни групи: с реагенти и без реагенти, в зависимост от използвания реактив.