Филтри за отнемане на желязо и манган с реагенти.

Системи за отнемане на желязо и манган - Филтри за отнемане на желязо и манган с реагенти.
Филтри за отнемане на желязо и манган с реагенти.

Реагентните филтри за отнемане на желязо и манган са съставени от:
- Петциклов, автоматизиран управляващ клапан на GE Osmonics, Clack, Fleck и др.; 
- Колона от стъклопласт Wave cyber, Structoral, HST и др.;
- Филтриращ материал (Manganese Greensand, MTM и др.);
- Съд за реагента (калиев перманганат);
- Дренажно-разпределителна система.

Принцип на действие:
Филтрите под налягане със зърнест филтриращ материал, непосредствено окисляващ разтвореното желязо и манган във водата, които преминават в неразтворима форма и се утаяват. Утайката се задържа в слоя филтриращ материал и в последствие се изхвърля в дренаж при обратната промивка.
При работата си реагентните филтри за отнемане на желязо, манган и сероводород довеждат водата до изискванията за питейна вода, а именно:
- общо желязо до 15мг/л;
- манган до 12мг/л;
- сероводород до 5мг/л;
- подобряване на мътността и цветността на водата.

Фирма Никол-Н предлага реагентни филтри за отнемане на желязо и манган, които се състоят от:
- Петциклов, автоматизиран управляващ клапан на GE Osmonics (виж: компоненти на системите).
Колона от стъклопласт Wave cyber (виж: компоненти на системите);
- Филтриращи материали: 
Вариант I – Manganese Greensand (виж: компоненти на системите).
Вариант II – MTM (виж: компоненти на системите):
- Съд за реагента за регенерацията.
- Дренажно-разпределителна система.

Филтриращи материали:
Manganese Greensand – манганов глауконит, съдържащ оксиди: MnO2, Fe2O3, K2O, MgO, Al2O3, SiO2.
Плътност – 2,4 – 2,9 г/см3; насипно тегло 1,36 кг/л; препоръчителна скорост на разрохкване 20 – 29м/ч; разфасовка – 28,3л/39кг.

Greensand Plus – произвежда се от Inversand Company, оригинален доставчик на Manganese Greensand.
Greensand Plus включва в себе си преимуществата на Manganese Greensand, но има и повишени показатели на диференциалното налягане и работна температура, а също има възможност за обработване на вода с ниско солесъдържание.  
Greensand Plus представлява пясък, върху който под въздействие на висока температура е нанесен манганов диоксид. 
Насипното му тегло е 1,4 кг/л; препоръчителна скорост на разрохкване 20 – 29м/ч; разфасовка – 14л/20кг.

MTM – гранулиран пенообразен алумосиликат, покрит с манганов оксид MnO2
Плътност – 1,7г/см3; насипно тегло 0,43 кг/л; препоръчителна скорост на разрохкване 30 – 35м/ч; разфасовка – 28,3л/12,5кг.

Възстановяване на филтриращата способност на горепосочените материали се извършва чрез обратна промивка и последваща регенерация с разтвор на калиев перманганат (KMnO4).

Изискване към входящата вода:
- водороден показател 6,2 – 6,8 pH;
- отсъствие на нефтени продукти;
- отсъствие на полифосфати;
- перманганатна окисляемост – не повече от 6,0 мг O2/л. 

Условия за експлоатация:
- минимално налягане на входа на филтъра – 2,5 bar (в зависимост от големината на колоната);
- максимално налягане на входа на филтъра – 7 bar;
- температура – 5 - 35°C;
- влажност – не повече от 70%;
- наличие на дренажна канализация;
- помпеното оборудване е длъжно да обезпечи необходимия разход на вода за промивката.

Подбор на оборудването.
Тъй като таблицата за подбор на оборудването е съставена при приети определени параметри на водата, за коректния подбор е необходимо да се направят по-точни разчети. За целта Ви молим да ни предоставите по e-mail или по телефона следните данни:
- пълен химичен анализ на водата;
- максимално часов разход на вода – м3/ч;
- средно дневен разход на вода – м3/ден.
- налягане на водата – bar.

Уважаеми клиенти, при сравняване на оферти имайте предвид, че цената на филтъра е правопропорционална на количеството (литри) филтриращ материал и зависи от качеството на съставните компоненти.